Λίγα λόγια

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 με δύο τμήματα.
Βρίσκεται στη Λεωφόρο Ναυπλίου - Νέας Κίου και φιλοξενείται στους χώρους του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου.

  Προσφέρονται, συνοπτικά, οι παρακάτω θεματικές ενότητες επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Πληροφορική
 • Αγγλική Γλώσσα
 • Κοινωνική Εκπαίδευση
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Προσανατολισμός - Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Ομάδα ? Στόχος (επωφελούμενοι)
Πολίτες 18 ετών και πάνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρηματοδότηση ? Κόστος Υλοποίησης
Τα Σ.Δ.Ε. συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) μέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπρόσθετα στοιχεία

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εκπαιδευτικά έτη. Τα εβδομαδιαία προγράμματα είναι 25 ωρών και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Διδάσκονται :

* Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
* Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
* Αγγλικά (3 ώρες την εβδομάδα)
* Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
* Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
* Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
* Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
* Πολιτισμική ? Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
* Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)
* Εργαστήρια - διαθεματικά, projects (έως 4 ώρες την εβδομάδα)

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα περιεχόμενα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

* Βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικός λογισμός)
* Κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, επικοινωνία)
* Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση
* Προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΔΕ συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

* Διδασκαλία στην τάξη
* Διαθεματική διδασκαλία
* Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία όπου χρειάζεται και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς ).
* Διδασκαλία με τη μέθοδο των projects
* Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.